Skip to content

Laukunlampi

YHTEYSHENKILÖ
Samuli Liukko

0503625647

samuli.liukko(at)gmail.com
OPASTUS
Ajoreitti varparannan kautta

Ajoreitti2 enonkoskentieltä

LINKISTÄ AJO-OHJE
YLEISTÄ
-jäsenistön käytössä (veloituksetta) alueella kota, telttasauna, wc
ja puuvaja puineen

-aluetta vuokrataan myös ulkopuolisille. Tiedustelut Samuli Liukko

-kota lukossa ..tiedustele avaimen sijainti yht.hlö

-pitempiaikaisesta leiriytymisestä toivotaan etukäteisilmoitusta
yhteyshenkilölle.
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Alueen käyttöoikeus on vain yhdistyksen jäsenillä. Aluetta vuokrataan ulkopuolisille. Käynnit harjoitusalueella merkitään kodassa olevaan päiväkirjaan.

2. Yhdistyksen jäsen voi viedä vieraita alueelle vain johtokunnan tai alueen valvojan luvalla.

3. Alueen käytössä on noudatettava käyttösopimuksen ehtoja:

* Toiminta ei saa aiheuttaa puustolle, eikä maaperälle vahinkoa
* Metsästys ja kalastus on kielletty
* Avotulen käyttö on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa .
* Avotulta käytettäessä paikalle on varattava ensisammutuskalustona oleva palosanko.
* Pelloilla liikkuminen sulan maan aikana on kielletty.

4. Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatulle alueelle. Ajonopeus tilalle tultaessa ja tilan teillä max.30 km/h. Tilalle tuleva liikenne ei saa aiheuttaa paikalliselle asutukselle häiriötä.

5. Ampuma-aseiden tuonti alueelle on kielletty muulloin kuin hyväksyttyihin harjoituksiin ja kilpailuihin.

6. Majoitteiden pystyttäminen muualle kuin niille varatuille paikoille edellyttää valvojan lupaa.

7. Kodan ja muiden rakenteiden käytössä on noudatettava niistä annettuja ohjeita.

8. Alueella on noudatettava yleistä siisteyttä ja järjestystä. Meluava esiintyminen on kielletty. Leiriytymisen ajaksi alueelle on varattu roskapiste, omat roskat jokainen vie pois.

9. Johtokunnan asettama alueen valvoja toimii yhteyshenkilönä omistajaan ja antaa tarvittaessa lisäohjeita.

10. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat sanktiot määrää johtokunta.